Electronics development

Specialistische kennis

Heeft uw team behoefte aan extra capaciteit of specialistische kennis rondom elektronica en embedded software? Schakel dan onze experts op dit gebied in om u van vraagstelling tot implementatie te helpen en/of volledig te ontzorgen.

Ontwikkeling op basis van vraag

Naast onze eigen high tech elektronicasystemen passen wij ook elektronicaontwikkeling op basis van uw vraag toe. Zo helpt DynaTron u met specialistische elektronicaonderdelen die voor u op maat zijn gemaakt om uw oplossing zo efficiënt mogelijk te laten werken. Doordat deze onderdelen speciaal voor u worden ontwikkeld kan er snel en optimaal worden ingespeeld op uw wensen, zodat u het maximale kunt bereiken met uw investering.

Digitaal en analoog

Het kennisniveau van onze elektronicaontwikkelaars beperkt zich niet tot digitale elektronicaontwikkeling, wij hebben ook specialisten in analoge elektronica in huis. Zo kan, indien gewenst, worden bepaald welke mix tussen deze twee types elektronica het meest efficiënt is voor de oplossing voor onze klant. Op deze manier kunnen onze klanten uiteindelijk een beter product leveren aan hun eigen klanten.

Diverse technologieën

Bij het ontwikkelen van elektronica op maat gebruikt ons team veel verschillende technieken en technologieën. Zo heeft DynaTron veel ervaring op het gebied van onder andere AGV-technologie (Automatisch Geleide Voertuigsystemen), geavanceerde sensortechnologie, RTK-GPS-technologie (nauwkeurige positiebepaling), PLC-besturing (Programmable Logic Controller), en RF-technologie (Radio Frequency).

Indien u interesse heeft in de mogelijkheden van onze elektronicaontwikkeling op maat staan wij u graag te woord. U kunt ons vrijblijvend bellen of mailen via onze contactpagina.

Deze website gebruikt Google Analytics en heeft hier tevens een bewerkingsovereenkomst mee gesloten. Daarnaast maskeert de website het laatste octet van uw IP-adres, deelt deze geen gegevens met Google en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

This website uses Google Analytics and has also closed an operation agreement with them. In addition, this website masks the last octet of your IP address, does not share data with Google and does not use other Google services in combination with Google Analytics cookies.